หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 
 

     
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ขอแสดงความยินดีที่ นางเมตตา กลิ่นเมฆ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปม. ประถมาภรณ์มงกุฏไทย และร่วมแสดงความยินดีที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก  (ป.ช.)   สายสะพายเส้นที่ ๒  ณ  ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต   เมื่อวันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙

 

              โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
ขอแสดงความยินดี กับครูวิลาวัลย์ ดุริยะประพันธ์ ในโอกาสที่เลื่อนวิทยฐานะในตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและแสดงความยินดีที่ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
ปม. ประถมาภรณ์มงกุฏไทย


 

         โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ขอแสดงความยินดี กับครูนันทวัฒน์ แหวนเพ็ชร ในโอกาสที่เลื่อนวิทยฐานะ ในตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 


        ผลงาน/กิจกรรม


 ปรับพื้นฐานความรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
 ผลการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี  “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ   ๖๓   พรรษา”
 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่
 กิจกรรมรณรงค์ “๑ ธันวาคม วันเอดส์โลก”
 ลูกเสือและเนตรนารี ร่วมบำเพ็ญประโยชน์  เนื่องในวันวชิราวุธ  ๒๕  พฤศจิกายน  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
เด็กชายศตวรรษ  คารมดี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการส่งผลงานเข้าประกวด  “เครื่องผลิตข้าวแบบอัตโนมัติ”
 ชนะเลิศการประกวดแต่งกลอนสุภาพ งานวันภาษาไทยแห่งชาติ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
  การแข่งขันวิชาการระดับภาคใต้ "สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ"
   เด็กหญิงสุจิตา   คงเวช ได้รับรางวัลพิเศษ จากการส่งภาพวาดเข้าประกวด  ”  โครงการ จินตนาการ สืบสาน
       วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ ๑๐  

   เด็กหญิงสุจิตา   คงเวช  ได้รับรางวัล  Gold  Award” 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   ผลงานนักเรียนเข้าประกวด โครงการยุวประปารวมใจประหยัดน้ำ
          เทิดพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการประปาส่วนภูมิภาค  (กปภ.)

   รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  ๖๕
  การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ ๓๓
        ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
กรุงเทพฯ เกมส์ ๒๕๕๘ณ กรุงเทพมหานคร

  การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "กระทงครอบครัว"   
  การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้  ประจำปี 2558

  การแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ  ใน  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี  ๒๕๕๘
  สภานักเรียน ทัศนศึกษาดูงาน  ณ รัฐสภา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
   ชนะเลิศอันดับ 2 ภาพวาดประกวดหัวข้อ วรรณกรรมเจ้าฟ้าแห่งความประทับใจ 
        ครงการจินตนาการ  สืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช 

  ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ ระบายสีภาพ
  ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
  พิธีประจำหมู่ยุวกาชาด  
  พิธีไหว้ครูประจำปี 2558
   ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด
  การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ หาดใหญ่ ปี 2559

 


  


 

  

 

               


 

           


 

      


 

 


 

     

 


       

  
   


 
     สายตรงผู้อำนวยการ
     ส่งเอกสารถึงโรงเรียน
     เขียนข้อเสนอแนะ
     ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
      ติดต่อโรงเรียน
      ผลการสอบ ONET

     ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
    ห้องเรียนคณิตศาสตร์
     ห้องเรียนสิ่งแวดล้อม
       ห้องเรียนนาฏศิลป์ 

     โรงเรียนเทศบาล ๑
     โรงเรียนเทศบาล ๓
     
โรงเรียนเทศบาล ๔
     โรงเรียนเทศบาล ๕

 

     โรงเรียนอนุบาล ประถม มัธยม
     วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
     หน่วยงานราชการ
     ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก
     อบต. เทศบาล
     สมาคม ชมชม
     ห้างร้าน บริษัท ธุรกิจ เอกชน

     Link เว็บไซต์ต่าง ๆ


      
      
      
      
      
      
 

 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :