หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
Change Language  
 
   - A   + A 

 

           ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)    

                    


          เด็กหญิงสุจิตา   คงเวช ได้รับรางวัลพิเศษ จากการส่งภาพวาดเข้าประกวด  ”  โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ ๑๐  

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   ผลงานนักเรียนเข้าประกวด โครงการยุวประปารวมใจประหยัดน้ำเทิดพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการประปาส่วนภูมิภาค  (กปภ.)
           รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  ๖๕
        การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ ๓๓
              ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
กรุงเทพฯ เกมส์ ๒๕๕๘ณ กรุงเทพมหานคร

          การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "กระทงครอบครัว"   
          การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก
                ระดับภาคใต้  ประจำปี 2558

           การแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ  ใน  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
                  ประจำปี  ๒๕๕๘

         สภานักเรียน ทัศนศึกษาดูงาน  ณ รัฐสภา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
         ชนะเลิศอันดับ 2 ภาพวาดประกวดหัวข้อ วรรณกรรมเจ้าฟ้าแห่งความประทับใจ 
               โครงการจินตนาการ  สืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช 

         ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ ระบายสีภาพ
         ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
         พิธีประจำหมู่ยุวกาชาด  
         พิธีไหว้ครูประจำปี 2558
         ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด
         การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน

 

  

 คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร่วมแสดงความยินดีที่ นางเมตตา กลิ่นเมฆ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปม. ประถมาภรณ์มงกุฏไทย


 

      คณะผู้บริหารและครูร่วมแสดงความยินดีกับ
นางเมตตา กลิ่นเมฆ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อน
เผดิมวิทยา)  เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก  (ป
..)   สายสะพายเส้นที่ ๒  ณ  ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต   เมื่อวันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙


 

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร่วมแสดงความยินดี กับครูวิลาวัลย์ ดุริยะประพันธ์ ในโอกาสที่เลื่อนวิทยฐานะ ในตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 


 

          เด็กหญิงสุจิตา   คงเวช   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)   ได้รับรางวัล  Gold  Award”  รางวัลเหรียญทอง  จากการส่งภาพวาดเข้าประกวด   ชื่อผลงาน “ในความฝันของหนู..หนูอยากให้มโนราห์  ศิลปะภาคใต้ของไทย  ก้าวไกลระดับโลก”  โดยบริษัท  เพนเทล (ประเทศไทย)  จำกัด   ได้คัดสรรผลงานภาพวาดของเด็ก  อายุไม่เกิน  ๑๕  ปี   จากทั่วประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในรายการ   International Children’s  Art Exhibition”  ณ  ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งมีผลงานของเด็กมากกว่า  ๒๖,๕๑๒  ภาพ  จาก ๔๓ ประเทศทั่วโลก  สำหรับภาพวาดที่ชนะการประกวดดังกล่าว   ได้จัดแสดงให้ชมที่ห้องแกลลอรี่  สวนสนุก  ฟันเนเรี่ยม  สุขุมวิท ๒๖   และจะนำกลับไปจัดแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง


 

          นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ตัวแทนเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการใน หาดใหญ่วิชาการ ระดับภาคใต้  ครั้งที่ ๑๒   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙   ณ  เทศบาลนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา    เมื่อวันที่  ๒๒๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา  ผลการแข่งขันปรากฏ ดังนี้
           ๑.   ประกวดโครงงานสังคมศึกษา  ม.๑-   ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ

            ๒.   ประกวดรำวงมาตรฐาน   ม.๑-๖  ได้รับรางวัลเหรียญทอง
             ๓.   
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ป.๔-๖  ได้รับรางวัลเหรียญทอง
             ๔.  ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้  ป.๔-๖  ได้รับรางวัลเหรียญทอง
             ๕.  วาดภาพระบายสี  ป.๔-๖  ได้รับรางวัลเหรียญทอง
              ๖.  วาดภาพระบายสี  ม.๑-   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
              ๗.  
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  ป.๔-๖   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
              ๘.  กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  ม.๑-   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง


 

        

       


 


 

 

               


 

           


 

      


 

 


 

     

 


       

  
   


 
     สายตรงผู้อำนวยการ
     ส่งเอกสารถึงโรงเรียน
     เขียนข้อเสนอแนะ
     ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
      ติดต่อโรงเรียน
      ผลการสอบ ONET

     ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
    ห้องเรียนคณิตศาสตร์
     ห้องเรียนสิ่งแวดล้อม
       ห้องเรียนนาฏศิลป์

 

     โรงเรียนเทศบาล ๑
     โรงเรียนเทศบาล ๓
     
โรงเรียนเทศบาล ๔
     โรงเรียนเทศบาล ๕

 

     โรงเรียนอนุบาล ประถม มัธยม
     วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
     หน่วยงานราชการ
     ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก
     อบต. เทศบาล
     สมาคม ชมชม
     ห้างร้าน บริษัท ธุรกิจ เอกชน

     Link เว็บไซต์ต่าง ๆ


      
      
      
      
      
      

 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  นักเรียนคนเก่งทุกปีการศึกษา  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
358/4 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 272986 Fax: 077 272986
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :