Search
   - A   + A
www.t1surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ Webboard  ติดต่อโรงเรียน











 
 

เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน
       DLTV และ DLIT เป็นการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  ให้ผู้ปกครองเปิดของภาคเรียนที่ 1/2563 แล้วเลือกระดับชั้น วิชา ให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
 
  คลิกที่ภาพ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ >>>>>

             

 
       ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล๑(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตามนโนบายของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

 

           โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาด้านร่างกาย   สติปัญญา  จิตใจ  มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ  รู้จักเสียสละ โดยกำหนดสถานที่ดำเนินกิจกรรม  ณ  สวนหลวง ร.9  สุราษฎร์ธานี  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะวิชาการ “ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ” ครั้งที่ 69 จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 6-8 มค. 2563 จำนวน 4 กิจกรรม สรุปผลดังนี้
1.กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทย ม.1-3 เหรียญทอง อันดับ 10
2. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ม.1-3 เหรียญทอง อันดับ 9
3.กิจกรรมพินิจวรรณคดี ม.1-3 เหรียญทองแดง ชนะเลิศ
4. กิจกรรมแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ม.1-3 เหรียญเงิน อันดับ 7

 

      โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ(Local Sufficiency School : LSS)  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร


 

   นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ดังนี้
  1.การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1 – ม.3 ได้รับเหรียญทอง
  2.การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1 – ม.3 ได้รับเหรียญทอง
  3.การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี 11 (6 บท)  ม.1 – ม.3 ได้รับเหรียญทอง          
  4.การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ม.1 – ม.3 ได้รับเหรียญทอง


 

        โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลคนดนดีตนแบบของสังคมไทย เยาวชน คนสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี  2562 คิดดี ทำดี เป็นแบบอย่างที่ดี ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2562  ณ หอประชุมกองพันทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพมหานคร โดยหม่อมหลวงภัทรสุดา  กิติยากร เป็นประธานพิธิมอบโล่ ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
       1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วรรณมณี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 รับรางวัลสาขาสันทนาการ
      2. เด็กชายปิยชาติ  สุปราณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  รับรางวัลสาขาด้านกีฬา


  เด็กหญิงสุเนตรา  คงเวช  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ได้รับเกียรติบัตรคเณศนาฏมหามุนี  รางวัล “เทพมหาศิลป์” เพื่อแสดงว่า  เด็กหญิงสุเนตรา  คงเวช  เป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือให้บริการสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม  สาขาด้านเยาวชนศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งปี  ในงาน “คเณศนาฏมหามุนี ”  ประธานในพิธี  ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี  วุฒิสมาชิก ๒๕๖๒  ณ  โรงละครเดอะบาซาร์เธียเตอร์ ชั้น C (สวนลุมไน้ท์บาซาร์ รัชดา) จ.กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันอังคารที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๒   

 

   เด็กหญิงสุเนตรา  คงเวช  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ได้รับรางวัลกินรีทอง  ครั้งที่ ๕  คนดีต้นแบบของสังคมไทย    ประจำปี  ๒๕๖๒  สาขาเยาวชนตัวอย่างดีเด่น  ในงาน “รางวัลกินรีทอง ครั้งที่ ๕  ”  ประธานในพิธี  หม่อมหลวง  จรัสพงษ์  จรูญโรจน์   เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๒   ณ  ลานวีรันด้า  ฮอลล์  คริสตัลปาร์ค  เอกมัย-รามอินทรา จ.กรุงเทพมหานคร

 


         
    เด็กชายคณิศร  นิยมรส นักเรียนคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ในการแข่งขันนักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ผลคะแนนเป็นลำดับที่ 3) เข้ารับรางวัลด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

เด็กชายคณิศร  นิยมรส   นักเรียนโรงเรียนเทศบาล  ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   พร้อมเงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท  (ผลคะแนนเป็นลำดับที่ ๓)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น   ระดับประเทศ   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น   เมื่อวันที่   ๙- ๑๑  มกราคม   ๒๕๖๒   ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์  เขตบางกะปิ    กรุงเทพมหานคร


 

    เด็กหญิงสุเนตรา  คงเวช  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น  สาขาเยาวชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน “เยาวชนคนสร้างชาติ”  เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๖๑ ประธานในพิธี  หม่อมราชวงศ์ วรปภา  จักรพันธุ์ เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๑ ณ  หอประชุมคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร


 
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ซึ่งโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่ดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในท้องถิ่น มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมีนายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด นายเจริญ ขุนปักษี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูเด็กปฐมวัยเข้าร่วมในพิธี


          นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี” ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 26  พฤศจิกายน  2562  ผลการแข่งขันดังนี้
    1. โยนบอลลงตะกร้า ระดับอนุบาล  1 – 3  ได้รับ เหรียญทอง

    2. วาดภาพระบายสี ระดับอนุบาล 2  ได้รับ เหรียญทอง
    3. วาดภาพระบายสี ระดับอนุบาล 3 ได้รับ เหรียญทอง
    4. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป. 1 - ป.3 ได้รับ เหรียญทอง
    5. อัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ระดับ ป. 4 - ป.6 ได้รับ เหรียญทอง
    6. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4 - ป.6 ได้รับ เหรียญทอง
    7. ประดิษฐ์ของจากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับ ป.4 - ป.6 ได้รับ  เหรียญทอง
   8. กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย   ระดับ ม.1 - ม.3 ได้รับ เหรียญทอง
   9. การอ่านบทร้อยกรอง ระดับ ม. 1 - ม. 3 ได้รับ เหรียญทอง
   10. ประดิษฐ์ของจากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับ ม.1-ม.3 ได้รับ เหรียญทอง
   11. ประกวดรำวงมาตรฐาน ระดับ  ม. 1 - ม. 3  ได้รับ เหรียญทอง
   12. เล่านิทานประกอบการแสดงและสื่อ ระดับอนุบาล 1 - 3  ได้รับ เหรียญเงิน
   13. โครงงานระดับอนุบาล  1 - 3 ได้รับ  เหรียญเงิน
   14. การแข่งขันฉีกปะกระดาษ ระดับอนุบาล 2 ได้รับ เหรียญเงิน
   15. คัดลายมือภาษาไทย  ระดับ ป. 1 - ป. 3 ได้รับ  เหรียญเงิน
   16. ตอบปัญญาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ป.1 - ป.3 ได้รับ  เหรียญเงิน
    17. อ่านบทร้อยกรอง ระดับ ป.4 - ป.6 ได้รับ เหรียญเงิน
    18. ตอบปัญญาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ป.4 - ป.6 ได้รับ  เหรียญเงิน
    19. กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4- ป.6 ได้รับ เหรียญเงิน
    20. การแข่งขันสร้างศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.1 - ม.3 ได้รับ  เหรียญเงิน
    21. คัดลายมือภาษาไทย  ระดับ ม.1 – ม.3 ได้รับ  เหรียญเงิน
    22. วาดภาพระบายสี   ระดับอนุบาล 1 ได้รับ เหรียญทองแดง
    23. การแข่งขันฉีกปะกระดาษ ระดับอนุบาล 1 ได้รับ เหรียญทองแดง
    24. ปั้นดินน้ำมันลอยตัว ระดับอนุบาล 2 ได้รับ เหรียญทองแดง
    25. สร้างภาพด้วยดินน้ำมัน (นูนต่ำ) ระดับอนุบาล 3 ได้รับ เหรียญทองแดง
    26. อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ระดับ ป. 1 - ป.3 ได้รับ เหรียญทองแดง
    27. กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย   ระดับ ป. 4 - ป. 6  ได้รับ เหรียญทองแดง
    28. อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ระดับ ป.4 - ป.6 ได้รับ เหรียญทองแดง
    29. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4 - ป.6 ได้รับ เหรียญทองแดง
    30. การแข่งขันเรียงความ ระดับ ม. 1 - ม. 3 ได้รับ เหรียญทองแดง
    31. การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง ระดับ ม. 1 - ม. 3 ได้รับ เหรียญทอง
    32. อัจฉริยภาพทางภาษาไทย  ระดับ ม. 1 - ม. 3 ได้รับ เหรียญทองแดง




แบบประเมินนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
นักเรียนตอบแบบสอบถามด้วยนะคะ

ระดับชั้น อนุบาล

ระดับชั้น ป.1

ระดับชั้น ป.2

ระดับชั้น ป.3

ระดับชั้น ป.4

ระดับชั้น ป.5

ระดับชั้น ป.6

ระดับชั้น ม.1

ระดับชั้น ม.2

ระดับชั้น ม.3
 


 

         



























 
www.t1surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ Webboard  ติดต่อโรงเรียน
      ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 380542
Email : contact@t1surat.ac.th
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :