โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : กนกพร ใจสะอาด (กวาง)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : Kn_m2619@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สายการบินนกแอร์
ตำแหน่ง : พนง.ฝ่ายการโดยสาร
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สนามบินดอนเมือง

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 มิ.ย. 2564,20:57 น.   หมายเลขไอพี : 58.8.170.218


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล