โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เครือฟ้า คำทิพย์ (เตย)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : maximize.miky@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Bangkok bank
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 209/1 หมู่ 2 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 มิ.ย. 2564,21:43 น.   หมายเลขไอพี : 134.196.73.238


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล