โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พิมญดา จิตรจำนงค์ (หมอก)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 26
อีเมล์ : ddpimyada7758@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 มิ.ย. 2564,22:08 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.18.28


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล