โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ศิริขวัญ วัฒนโสภณกุล (เกรซ)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 19
อีเมล์ : great.ma37@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานพุทธชาดการบัญชี
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 123/15 ถ.ท่าทอง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 มิ.ย. 2564,06:40 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.144.81


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล