โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายกุลวรรธน์ พลภูริรัตน์ (แทน)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : tan.nouvo.elegance@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท เสาทอง เทเลคอม จำกัด
ตำแหน่ง : ลูกจ้าง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 60/216 ม.3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 ก.ค. 2564,23:15 น.   หมายเลขไอพี : 122.155.38.22


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล