โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นัฐวุฒิ มงคลทองศิริ (อ๊อฟ (ฉายา ขาว))
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 7
อีเมล์ : Fackbook nutthapan GA
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 พ.ย. 2564,23:30 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.73.165


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล