โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สุรเดช บำรุงพล (เดช)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : detza1991@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กองทัพอากาศ
ตำแหน่ง : จนท.อาชีวะสงเคราะห์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กองบิน 7

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 ม.ค. 2565,14:07 น.   หมายเลขไอพี : 118.172.129.60


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล