โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ลักษมี ประทุมมณี (เพื่อน)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 15
อีเมล์ : pangzakok@gmail.com
เว็บไซต์ : web.facebook.com/jus.pang1
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เจ แอนด์ โอ มันนี่ Exchange
ตำแหน่ง : พนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ภูเก็ต 83100

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 ก.ย. 2565,13:40 น.   หมายเลขไอพี : 49.237.39.210


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล