โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ปัญจรัตน์ เยี่ยมศรีสกุล (ฌิชา)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 29
อีเมล์ : chamiinmz@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 พ.ย. 2565,10:42 น.   หมายเลขไอพี : 202.29.242.173


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล