โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 34 คน
ชื่อ-นามสกุล : สุวิชญา ธนะภาชน์ (ไอซ์)
ปีที่จบ : ท.1   รุ่น : 26
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภัคนันท์ (บุญชัก)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 26
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พิมญดา จิตรจำนงค์ (หมอก)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 26
อีเมล์ : ddpimyada7758@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกิตติกา เมฆหมอก (ผักบุ้ง)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 26
อีเมล์ : Kittikaeiei396245@gmail.con
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรนลิน คงกตัญญู (อาย)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 26
อีเมล์ : onnalin2004@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรอุมา ศรนิรันดร์ (อร)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 26
อีเมล์ : onauna1402sonniran@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เครือฟ้า คำทิพย์ (เตย)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : maximize.miky@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กนกพร ใจสะอาด (กวาง)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : Kn_m2619@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุทธิกานต์ เพชรแก้ว (สร้อย)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 19
อีเมล์ : Gudchee1757544@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กาญจนา กุลเมฆา (ฝน)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : nufonzuzienuna@gmail
อีเมล์ : nufonzuzienuna@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.กมลพรรณ สุวรรณชาติ (แตง)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : kamonpan4469@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐชา พรหมหิตาทร (ผึ้ง)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม