โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 28 คน
ชื่อ-นามสกุล : เครือฟ้า คำทิพย์ (เตย)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : maximize.miky@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กนกพร ใจสะอาด (กวาง)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : Kn_m2619@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุทธิกานต์ เพชรแก้ว (สร้อย)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 19
อีเมล์ : Gudchee1757544@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กาญจนา กุลเมฆา (ฝน)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : nufonzuzienuna@gmail
อีเมล์ : nufonzuzienuna@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.กมลพรรณ สุวรรณชาติ (แตง)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : kamonpan4469@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐชา พรหมหิตาทร (ผึ้ง)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวดี นิสภา (อ้อ)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 15
อีเมล์ : kor_rp@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นภาวรรณ ไกรชู (มิลค์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 19
อีเมล์ : napawan2541@icloud.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุพัตรา รักษาพราหมณ์ (สาว)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : Supattra.Raksapram @gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วรรณพร นิยมล่ภ (อัง)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : Niyomlarp2534@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศิรินดา พราหมณ์ทอง (อุ๋ม)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : 27
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : คณิตา เรืองสิริวงศ์ (เปรี้ยว)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : preiw_ppp@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม