โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 34 คน
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวดี นิสภา (อ้อ)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 15
อีเมล์ : kor_rp@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นภาวรรณ ไกรชู (มิลค์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 19
อีเมล์ : napawan2541@icloud.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุพัตรา รักษาพราหมณ์ (สาว)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : Supattra.Raksapram @gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วรรณพร นิยมล่ภ (อัง)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : Niyomlarp2534@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศิรินดา พราหมณ์ทอง (อุ๋ม)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : 27
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : คณิตา เรืองสิริวงศ์ (เปรี้ยว)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : preiw_ppp@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรชัย เฉลิมพงศ์ (จักร)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : Jakchai3007@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.หญิง บุญธณัฏฐา โชติสิงห์ (ชมพู่)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 15
อีเมล์ : Chompu310136@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอาณัฐ เพชรแก้ว (เน็ค)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : a-nat-ppn@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุมาภรณ์ คุ้มชำนาญ (จุ๊บ)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น :
อีเมล์ : ่jubumaporn@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม