โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 28 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรชัย เฉลิมพงศ์ (จักร)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : Jakchai3007@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.หญิง บุญธณัฏฐา โชติสิงห์ (ชมพู่)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 15
อีเมล์ : Chompu310136@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอาณัฐ เพชรแก้ว (เน็ค)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : a-nat-ppn@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุมาภรณ์ คุ้มชำนาญ (จุ๊บ)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น :
อีเมล์ : ่jubumaporn@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม