โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
เพลงโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ช "แตงอ่อน" 

                                                                         เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
                                                              ธงสีม่วงปลิวไสวงามตา
                                                              เลิศวิชาพลานามัยสมบูรณ์
                                                              คุณธรรมนำเด่นกีฬา
                                                              ภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างเสริม
                                                              สามัคคีคือพลังก้าวเดิน
                                                              พร้อมหน้าเชิญสรรค์สร้างความดี
                                                              พร้อมหน้าเชิญสรรค์สร้าง....ความดี