โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบุคลากร
ใบคำขอต่อายุใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.02) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.14 KB 99
ใบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู (คส.02) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.36 KB 98