โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบุคลากร
ใบคำขอต่อายุใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.02) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.14 KB 102
ใบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู (คส.02) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.36 KB 104
งานวิชาการ
หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2565) ไฟล์ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 23
>หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2565) E-Book 6