โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
คณะผู้บริหาร

นางลักษมี ชุมภูธร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วราณี สุภาตรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0815372202

นางรื่นฤดี สัมฤทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบุญยืน รัตนบุรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา