โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
ภาพกิจกรรม
อบรมการประเมินคุณภาพภายใน (มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ระหว่างวันที่ ๒๕, ๒๗, ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และอบรมการประเมินคุณภาพภายใน (มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑)
 
คณะครู บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)อบรมการประเมินคุณภาพภายใน (มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ระหว่างวันที่  ๒๕, ๒๗, ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และอบรมการประเมินคุณภาพภายใน (มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑) ระหว่างวันที่ ๒ - ๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ณ ห้องสมุดเสริมปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2564,16:24   อ่าน 80 ครั้ง