โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้ดำเนินการแจกนมโรงเรียน หนังสือเรียน สมุด และแบบฝึกหัดใบงาน ให้กับนักเรียนแต่ละระดับชั้น และติดตามความก้าวหน้าในการส่งงานครั้งที่ 1 - 2 ของนักเรียน
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2564,16:35   อ่าน 86 ครั้ง