โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
ภาพกิจกรรม
คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองเพื่อรวมรวมข้อมูล ในการดำเนินงานตามมตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,10:20   อ่าน 122 ครั้ง