โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุนี พันธวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล์ : song_sunee@hotmail.com

นางสุทธิดา ณ พัทลุง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปิย​วรรณ​ ลาภ​อภิสิทธิ​กุล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : angun.vuth@gmail.com​

นางสาวอภยดี พ่วงขำ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : Apayadee34713@gmail.com

นายอาณัฐ เพชรแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
อีเมล์ : a-nat-ppn@hotmail.com​

นางสาวปิยภัทร มูลศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : piyaphat.ms@gmail.com

นางสาวพรสินี วัฒนสิน
พนักงานจ้างโครงการ
อีเมล์ : winnie.ordinary@hmail.com