โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางประภาพรรณ. ชนะสงคราม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : Prapaphun2515@gmail.com

นางเมตตา กลิ่นเมฆ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายนันทวัฒน์ แหวนเพ็ชร
ครูเชี่ยวชาญ

นางชฎารัตน์. พิศภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายกิตติ ลีวิริยะพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : Kitti1574@gmail.com

นายไพรัช ชิตเชื้อ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : Pirates5135@ gmail.Com

นาง​ณ​ภัทร​ชนก​ สุทธิ​ชยา​พิพัฒน์​
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : Napatchanok39@gmail.com​

นางสาวธนวรรณ สงจินดา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
อีเมล์ : tanawan.31102537@gmail.com

นางสาวนัฐวรรณ จีนกิ้ม
ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : Gumiiw@gmail.com

นางสาว ธิดารัตน์ ทันการ
พนักงานจ้างโครงการ
อีเมล์ : Tidarattunkarn@gmail.com