โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายภาณุวัฒน์ จรูญรักษ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : Kak123 altit @gmail.com

นางวารยา ชุติดำรง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4
อีเมล์ : Goywaraya@gmil.com

นางสาวรุ่งฟ้า วงศ์สง่า
พนักงานจ้างโครงการ