โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
สายชั้นอนุบาล

นางสาวรัชนี เลี่ยนพานิช
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวราตรี ไทยปาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวสุพิชญา เทวราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวพิชญรัตน์ อินนุพัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวพิชญา เป็ดสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางนิตยา อินทชุ่ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวนุชนาฎ สุขสนอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวรัสยา พงศ์กิตติไพบูลย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางพัชราภรณ์ บัวคง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวจิราพร คงพยัคฆ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางรติมา เจียวก๊ก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวอมลรัตน์ ลอยใหม่
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2