โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางนฤมล แหวนเพ็ชร
ครู คศ.4
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวปรัชนันท์ ศรีสมบัติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชุปภาดา พรหมเดช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นาวสาวนัชชา ทิพย์นุรักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวครรธรัตน์ กวั่งซ้วน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3