โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวนวลจันทร์ ชมภูพล
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางนงนุช รักษานุ่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปิยวรรณ ลาภอภิสิทธิกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายวรรยุท สัมพันธมาศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางศิลดา ศรีอินทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนัฐวรรณ จีนกิ้ม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4