โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายวิชา พรหมโชติ
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสรารีย์ เฉลิมรุ่งโรจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางจิตรา อิ่มใจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางนิตยา สุวรรณมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายภาณุวัฒน์ จรูญรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวรุ่งฟ้า วงศ์สง่า
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2