โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางอุทัย เมืองพรหม
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

ว่าที่ ร.ต.หญิงขวัญกมล ม่วงศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางกัญญารัตน์ ทองวิลัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายอาณัฐ เพชรแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

ว่าที่ ร.ต.ภานุ สุภัทรนิยพงศ์
ครูอัตราจ้าง